На 21.02.2018 г., в гр. Вършец се проведе дванадесетото редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ. То бе подготвено с любезното съдействие на колегата Мариус Конов, секретар на община Монтана, член на УС на НАСО РБ.

В заседанието присъстваха членовете на УС: София Янчева, Сезгин Бекир, Божидар Кънчев, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Мариус Конов и Румяна Дъчева. 

Отсъстваха: Ангелина Топчиева, Владимир Иванов, Дарина Колишева, Мина Илиева – членове на УС.

 

В заседанието взеха още участие Галина Арсенова - член на КС и Наталия Христова, Изпълнителен директор.

София Янчева, Председател на УС, откри XII редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ.

Деловият дневен ред на заседанието обхващаше: актуални въпроси в работата на секретарите на общини, обсъждане на предстоящи организационни дейности на НАСО РБ, в т.ч. подготовка на XXVII Отчетно-изборно общо събрание на НАСО РБ, както и други въпроси от организационен характер. УС с пълно единодушие реши XXVII Отчетно – изборно общо събрание да се проведе на 19-20 април 2018 г. в гр. Пловдив, в парк-хотел „Санкт Петербург”.

Подготовката за предстоящото Общо събрание обхваща уточняване на списък с гости, до които да се изпратят покани, партньори, настоящи, бивши и почетни членове, уточняване на дневен ред и програма, както и множество изненади, които очакват всички.

По-нататък участниците в заседанието в оперативен порядък, обсъдиха възможността НАСО РБ да организира за всички секретари – членове на асоциацията  обучение,  във връзка с влизащия в сила от 25-ти май 2018 г. нов Общ Регламент за защита на личните данни. УС взе решение обучението да се проведе през втория ден от ОС – на 20-ти април 2018г, като задължително условие е лектори да са експерти от Комисията за защита на личните данни.

След изчерпване на дневния ред, София Янчева - Председател на УС, закри заседанието.

В заключение поднасяме още веднъж най-искрени благодарности към домакините – секретаря на община Монтана - Мариус Конов и секретаря на община Вършец – Даниела Тодорова за чудесната организация, както и за отличните условия за работа и отдих на участниците в заседанието. Следващото заседание на УС ще се проведе непосредствено преди ОС на НАСО РБ – на 18-ти април в град Пловдив.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022