Заседание на УС на НАСО РБ в Стара Загора

Заседание на УС на НАСО РБ в Стара Загора

На 08.02.2019 г., в гр. Стара Загора, се проведе първото за 2019 г. редовно заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: София Янчева, Председател на УС, Сезгин Бекир, Заместник-председател на УС, Иван Борисов, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Мариян Паскалев, Севдалина Джамбазка, Ангелина Топчиева и Румяна Дъчева, членове на УС.

Отсъстваха: Божидар Кънчев, заместник председател на УС и Соня Георгиева, член на УС.

В заседанието взеха участие още: Галина Арсенова, председател на КС, Гюлтен Еминова, Антоанета Костадинова, Димитър Димитров, членове на КС на НАСО РБ и Силвия Даскалова, Изпълнителен директор.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнение на решения на УС от Протокол 7/15.11.2018 г.

2. Отчет и оценка на проведения семинар на тема „Промените в системата за възнаграждения на служителите в държавната администрация”, организиран от НАСО РБ, 16.01.2019 г. /сряда/, в гр. София, хотел "Рамада", зала "Рубин".

3. Отчет и оценка на проведената Национална информационна среща-семинар „Е-управление и документооборот в общините“, организирана от НАСО РБ в партньорство с Държавна агенция „Електронно управление”, 07-08.02.2019 г., в гр. Стара Загора, хотел "Верея".

4. Обсъждане на подготвителни действия за провеждане на редовно Общо събрание на НАСО РБ.

5. Обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини.

6. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации.

7. Разни.