Заседание на УС на НАСО РБ в Габрово-10.12.2019 г.

Заседание на УС на НАСО РБ в Габрово-10.12.2019 г.

На 10.12.2019 г., в гр. Габрово, се проведе редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: София Янчева, председател на УС, Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Иван Борисов, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Севдалина Джамбазка и Румяна Дъчева, членове на УС. 

Отсъстваха следните членове на УС: Сезгин Бекир, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Мариян Паскалев и Соня Георгиева.

В заседанието взеха участие още: Галина Арсенова, председател на КС на НАСО РБ, Димитър Димитров, Антоанета Костадинова и Гюлтен Еминова, членове на КС на НАСО РБ, Валя Радева, областен координатор на НАСО РБ за област Сливен, Полина Тихова, секретар на Община Габрово и Силвия Даскалова - изпълнителен директор.

Заседанието на УС на НАСО РБ протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнение на решения на УС от Протокол 9/10.09.2019 г. и предходните. 

2. Обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини след местните избори`2019.

3.  Обсъждане на дейности на НАСО РБ от организационен характер след местните избори`2019.

4.  Обсъждане на Послание към секретарите на общини/райони и общинските ръководства от мандат 2019-2023 г.

5. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации.

6. Разни.