Заседание на УС на НАСО РБ в Кърджали

Заседание на УС на НАСО РБ в Кърджали

На 10.09.2019 г., в гр. Кърджали, се проведе редовно заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Сезгин Бекир, заместник-председател на УС, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Мариян Паскалев, Севдалина Джамбазка, Румяна Дъчева, членове на УС. Отсъстват следните членове на УС: София Янчева, Иван Борисов, Соня Георгиева и Ангелина Топчиева.

В заседанието взеха участие още: Гюлтен Еминова и Антоанета Костадинова, членове на КС на НАСО РБ, секретарите на общини - Кемал Алиев-Ардино, Хайрие Мехмед-Джебел, Риза Местан-Кирково, Фахри Юсеин-Крумовград, Бахатдин Ахмедов-Момчилград, Месру Мюмюн-Черноочене и Силвия Даскалова - изпълнителен директор.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнение на решения на УС от Протокол 8/23.07.2019 г. и предходните. 

2. Обсъждане на проведените Национален форум – кръгла маса, организиран от Централната избирателна комисия и НСОРБ за обсъждане на въпроси и предложения по организационно-техническата подготовка на предстоящите местни избори и Национална среща на секретарите на общини на 23 и 24 юли в гр. София, хотел „Рамада София Сити Център“.

3. Обсъждане и одобряване на проект на Вътрешни правила на НАСО РБ по ЗМИП.

4. Обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини.

5. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации.

6. Разни.