На 20.10.2020 г., в гр. Сливен, се проведе редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ. Община Сливен беше домакин на заседанието на Управителния съвет на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България на първото заседание на Валя Радева като председател на Асоциацията.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Иван Борисов, Иванка Иванова, Мария Найденова, членове на УС. 

Отсъстваха следните членове на УС: Божидар Кънчев, заместник-председател на УС Ангелина Топчиева, Кремена Събева и Мариян Паскалев.

В заседанието взеха участие още: Димитър Димитров и Иван Динчев, членове на КС на НАСО РБ и Силвия Даскалова - изпълнителен директор.

В началото кметът на Община Сливен Стефан Радев приветства гостите и ги запозна с културно-историческите особености на града. Той изрази надежда гласът на всички организации на общините в Република България да имат по-голяма чуваемост на национално ниво и пожела ползотворна работа на всички.

Деловата част на заседанието на УС на НАСО РБ протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнение на решенията на УС от Протокол 5/31.08.2020 г., Протокол 6/01.09.2020 г. и предходните. 

2. Финансов отчет и оценка на проведеното редовно Общо събрание на НАСО РБ.                                                  

3. Обсъждане и планиране на бъдещи дейности на НАСО РБ.                                   

4. Обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини.

5. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации.

6. Разни.

 

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018