На своето първо заседание, състояло се на 01.09.2020 г. непосредствено след приключване на ХХIX ОС на НАСО РБ, обновеният УС избра за заместник-председател на НАСО РБ г-жа Румяна Дъчева – секретар на Община Севлиево.

 

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022