На 03.11.2021 г., 14.30 ч., чрез платформата Zoom, се проведе разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Димитър Димитров, Иванка Иванова, Кремена Красимирова и Мария Найденова, членове на УС. 

Отсъстваха: Божидар Кънчев, заместник-председател на УС и Мариян Паскалев, член на УС.

В заседанието взеха участие още: Галина Арсенова, председател на КС, Антоанета Костадинова и Хайрие Мехмед, членове на КС на НАСО РБ, Снежана Панайотова, областен координатор на НАСО РБ за област Бургас и Силвия Даскалова, изпълнителен директор.

Деловата част на заседанието на УС на НАСО РБ протече при следния 

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнение на решенията на УС от Протокол 6/14.09.2021 г. и предходните.

2. Обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини. 

3. Обсъждане на подготвителни действия за провеждане на ХVI Практическа конференция на НАСО РБ и планиране на бъдещи дейности на Асоциацията.

4. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации. 

5. Разни. 

На заседанието на УС се взе решение Практическата конференция на НАСО РБ, която беше планирана за 30.11.2021 г. – 03.12.2021 г. в Интерхотел Сандански, да не се провежда с оглед усложнената епидемиологична обстановка и въведените със Заповеди на министъра на здравеопазването ограничителни мерки.  

Планираха се и други бъдещи дейности на Асоциацията – провеждане на работна среща с ДАЕУ и онлайн представяне на иновативни комуникационни решения в условията на пандемия.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022