Ден на българската община и местното самоуправление

Ден на българската община и местното самоуправление

Скъпи колеги,

От името на управителните органи на НАСО РБ имам удоволствието да Ви поздравя по случай 12 октомври - Деня на българската община и местното самоуправление!

На тази дата през 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван Закон за общините и градското управление. Това е първият законодателен акт, който регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.

Водени от желанието да създадат нова традиция в историята на българските общини, делегатите на Общото събрание на НСОРБ през 1998 година вземат решението за отбелязване на този ден, а на свое заседание на 06.10.2021 г. Министерски съвет на Република България прие Решение, с което официализира празника.

Благодарност за Вашия всеотдаен труд, за устрема да надграждате и за инициативността!

Бъдете удовлетворени и горди от работата си, пожелаваме на Вас и ръководствата на Вашите общини да влагате желание, енергия и мъдрост във всяка своя дейност!

Честит празник!