След двугодишно прекъсване, ето че отново организирахме и проведохме практическа конференция зад граница – девета поред! И всичко това, след  проявения интерес и предложението ви по време на ХХІ-то ОС във Велико Търново и последвалите решения на УС. 

ІХ практическа конференция на секретарите на общини извън работната среда бе проведена в периода 09.06. – 14.06.2013 г. в Чешме, Турция.

Участници – 42, в т.ч. секретари на общини, един кмет /бивш колега!/, един председател на ОбС и други ръководители на общини. За съжаление, по-малко от 2/3 от участниците бяха членове на НАСО РБ. Не зная, кризата ли, „кризисни ситуации” от друг характер ли, попречиха за по-масовото участие в Конференцията, въпреки ентусиазма по време на ХХІ ОС, но ... „всичко е добре, когато свършва добре”!

По отношение на програмата, постараехме се да се движим по нея, особено в делови план.

Тук е мястото да изкажа искрената си благодарност на колегата Сезгин Бекир-Кърджали, Зам. председател на УС, който, въпреки многото служебни и лични ангажименти, отдели време и усилия, за да установи контакти с ръководствата на общините в региона /Измир и Чешме/, на чиято територия се намирахме, както и да участва активно в работата на конференцията. Без неговата безрезервна помощ деловата програма трудно би се реализирала в предварително определения формат. Благодарност и към туроператора „Касиа Тур” ООД-Кърджалии персонала на х-л „Кая Престиж”  за чудесните условия за работа и отдих. Благодарим ви, колеги!

Но да караме по реда на събитията!

Ден първи – за възстановяване след продължителното пътуване и опознаване на обстановката. Чудесното спокойно място, на което попаднахме и хубавото време ни позволи много бързо да се адаптираме.

Ден втори – ден на официалната делова част. Тя бе проведена в чудесно обзаведената конферентна зала на х-л „Кая Престиж”. Във връзка със социалното напрежение в страната, оправдаваме отсъствието на турските колеги по време на деловата част на конференцията в зала. По време на работата, в съответствие с предварително обявената програма, бяха поднесени презентации и проведени дискусии по теми свързани с:

-              Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса – от колегата Мина Илиева – В. Търново, член на УС;

-              Е-дом. Платформа за управление на електронен регистър на етажната собственост - от колегата Мина Илиева – В. Търново, член на УС;

-              Проект на новата Оперативна програма „Добро управление” – Васил Панчаров, изпълнителен директор на НАСО РБ.

В кратка, но структурирана презентация, колегата Сезгин Бекир запозна участниците със структурата и начина на работа на държавната администрация в Турция и, особено с тези, на местно ниво.

В качеството си на участник-гост в конференцията емоционално приветствие отправи г-жа Себихан Мехмед, кмет на община Крумовград, бивш колега-секретар на общината и член на НАСО РБ. Тя благодари за възможността да участва в Деветата практическа конференция на асоциацията, заедно със секретаря на общината – колегата Фатме Осман и още осем други колеги от общината! В обръщението си тя посочи, че високо цени професионалния характер на проявата, нейната полза за участниците и техните общини, както и, в личен план, за възможността да се срещне и разговаря със стари колеги и приятели. В знак на уважение, Сезгин Бекир връчи на г-жа Мехмед юбилейни символи - плакет „15 години НАСО РБ” и юбилейно шалче а НАСО РБ.

На третия ден от пребиваването ни, благодарение на интензивните контакти, имахме възможността да посетим и проведем делова среща с г-н Фаик Тютюнджюоглу кмет на община Чешме и част от екипа на общината. В срещата участва и г-жа Пънар Мерич, представител на голяма община Измир. В своя кабинет, който спокойно побра всички участници, г-н Тютюнджюоглу ни представи структурата и принципите на работа на тяхната администрация, взаимодействието с институциите на местното и държавното ниво, видовете дейности и услуги и начин на предоставянето им на гражданите и бизнеса и други въпроси. Г-н Тютюнджюоглу и неговият екип с удоволствие и много изчерпателно отговориха на въпроси зададени от колегите-участници.

/Резюме от представянето на г-н Тютюнджюоглу предлагаме в настоящия брой на „Секретар”!/

За финал, г-н Бекир благодари на кмета на община Чешме за гостоприемството и за интересната информация, поднесена по време на визитата. На символичните домакини бяха връчени юбилейни символи - плакет „15 години НАСО РБ” и юбилейни шалчета на НАСО РБ, както и много общински сувенири и рекламни материали, предоставени от участниците.

И така, много добрите условия за работа и почивка и възможността за персонален избор на участие в паралелните прояви и посещения повлияха отново, както и през минали години, на доброто настроение и високата мотивация на участниците. Така, паралелно с деловата програма, имахме прекрасната възможност да се запознаем и със забележителности от всякакъв характер, както в околностите на Чешме, посещение на античния град Ефес /за част от колегите/, така и по маршрута на връщане, с кратък шопинг-тур в Измир.!

В заключение, считам, че целта на Конференцията бе постигната и, за първи път, без недоразумения и проблеми от различен характер! Всичко е въпрос на организация и вземане на решения - това, което правим ежедневно. А когато става въпрос за организация и решения по повод подобни прояви, те трябва да са в интерес на всички участници, за да се чувстват всички комфортно и с полза от участието си, независимо от личните си приоритети. Мисля, че всичко това бе много добре балансирано и доведе до успешната делова работи и приятно прекарване на свободното време. Убеден съм, че всички участници ще споделят моето мнение и впечатления!!!

Не на последно място искам още веднъж да благодаря на всички колеги-участници, за това че всеки, по свой начин, допринесе за успеха на Конференцията. Благодаря, колеги!

И така, ... „до следващата Конференция”, казаха участниците на раздяла! Разчитам да участвате пак, но и ... в по-разширен състав, нали?!?

Снимки от проявата можете да видите от тук.

 

Васил Панчаров

Организатор и участник

Юни 2013 г.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022