Успешно приключи своята работа ХVІІІ Общо събрание на НАСО РБ

Успешно приключи своята работа ХVІІІ Общо събрание на НАСО РБ

На 14 и 15 април 2011 г., в гр. Видин се проведе ХVІІІ Общо събрание на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/.

Гости на проявата бяха г-н Румен Видов, кмет на община Видин, член на УС на НСОРБ, г-н Иван Апостолов, председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС РБ, партньор на НАСО РБ/, председател на ОбС Смолян и Делян Дамяновски, изпълнителен директор на НАПОС РБ, председател на ОбС Мездра, Светослав Славчев, председател на ОбС Видин, Росен Младенов, зам. кмет,Бохумила Будкова и Йозеф Млчек, изпълнителни директори /секретари/ на общини в Република Чехия, членове на Асоциацията на изпълнителните директори /секретари/ на градовете и общините на Република Чехия.

Гостите отправиха своите приветствия към участниците във Форума. Прочетени бяха и поздравителни адреси от НСОРБ и партньорското Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България /НСМОП РБ/. Единодушно бе мнението на гостите и партньорските организации - НАСО РБ е най-значимото професионално сдружение в сферата на местните власти, което, съвместно с другите партньори, работи за силно, отговорно и на високо професионално ниво местно самоуправление.

В делови порядък бяха приети 9 нови членове. Този факт е красноречиво доказателство за авторитета на професионалната ни асоциация, изграждан систематично вече 13 години.

Бяха връчени благодарствени отличия на изявени колеги, допринесли с работата си за организационното и институционално укрепване на асоциацията. С поздравителни адреси бяха приветствани колеги-членове, навършили кръгли годишнини през изтеклата година.

Обсъдени и приети бяха отчетните документи на асоциацията за 2010 г. и плана за работа и Бюджета на НАСО РБ за 2011 г.

В точка „Разни” колеги-членове поставиха редица актуални въпроси, свързани както с дейности и процедури на асоциацията, така и с напрегнатото професионално ежедневие на секретарите на общини и общинските администрации.

По време на проявата, в тържествена обстановка беше подписан Меморандум за сътрудничество между НАСО РБ и Националната асоциация на изпълнителните директори /секретари/ на градове и общини в Репулбика Чехия. Г-жа Бохумила Будкова представи, в резюме, структурата на управление на местните власти в Чехия, правата и задълженията на изпълнителните директори /секретари/ на общини и градове и целите и задачите на тяхната професионална асоциация /STMOU CR/

Като паралелна проява през втория ден на форума се проведе информационна среща-дискусия на тема: „Нови възможности на системата „АКСТЪР”, в т.ч. модули „Администриране на местни данъци и такси”, „Регистър на етажната собственост”, „Електронен документооборот на кметства” и др.” В срещата водещ бе доц. Моско Аладжем от фирма „АКСТЪР ПРОЕКТ” ООД – София. Колеги-секретари споделиха свои положителни практики за прилагане на електронното управление при предоставянето на услуги за гражданите и бизнеса, както и въпроси, чието решаване предстои.

В ХVІІІ ОС, въпреки „далечната дестинация”, взеха участие 83 членове на асоциацията. Заедно с гостите, броят на всички участници надхвърли 100.

Благодарности и към всички колеги, направили всичко възможно, за да вземат участие във Форума. А тези които отсъстваха, наистина ни липсваха, но убедени сме, че ще се включват в предстоящите прояви на асоциацията.

Така, с нова информация и впечатления приключи своята работа ХVІІІ-то Общо събрание на НАСО РБ – последно за този мандат на местните власти. А за цялостната организация и доброто настроение на участници и гости нашите домакини от община Видин се бяха подготвили подобаващо – дегустация на вина в приятна обстановка с камерна музика, фолклорна програма по време на официалната вечеря, възможности за посещения на културни забележителности и ... още какво ли не! Тук е мястото да отправим нашите искрени благодарности към община Видин, към г-н Румен Видов, кмет на общината и Росен Младенов, зам. кмет,които лично се ангажираха с решаването на някои от организационните въпроси и, най-вече, към колегата Иванела Андреева, секретар на общината, член на УС на НАСО РБ и нейния екип за всичко, свързано с логистиката на проявата.

Благодарим ви, колеги!!!

Удовлетворени, но и с малко тъга в очите, участници и гости се отправиха обратно към родните си места.„Надяваме се догодина да се срещнем в същия състав?!?” – се чуваше на тръгване. Кой знае... може би!!! Но ... това зависи и от всички нас, нали, колеги?!?

Васил Панчаров

Изпълнителен директор на НАСО РБ

Април 2011 г., Габрово

 

Приветствие от г-н Румен Видов, Кмет на община Видин

Приветствие от г-н Иван Апостолов, Председател на ОбС – Смолян - Председател на УС на НАПОС РБ