Конферентната зала се оказа тясна за 105-те членове на асоциацията, чийто брой, заедно с досегашните членове-гости и другите гости,  надхвърли 130.

Благодарности и към всички колеги, направили всичко възможно, за да вземат участие във форума. А тези които отсъстваха, наистина ни липсваха, но убедени сме, че ще се включват в предстоящите прояви на асоциацията.

Гости на форума бяха Драгомир Николов – кмет на община Трявна, представител на НСОРБ и символичен домакин на ХІХ ОС на НАСО РБ; Красимира Германова – Председател на ОбС-Созопол, Председател на НАПОС-РБ;Делян Дамяновски – Председател на ОбС-Мездра, Изпълнителен директор на НАПОС-РБ; Иван Апостолов – общински съветник – ОбС-Смолян, Почетен член на НАПОС-РБ; Нели Цанева – Председател на ОбС-Трявна; Бранимира Терзийска – секретар на община Трявна.

 

Гостите отправиха своите приветствия към участниците във форума. Прочетен беше и поздравителен адрес от Детелина Николова – кмет на община гр. Добрич и Почетен член на НАСО РБ. Допълнително такива бяха получени и от Сдружение „Болкан Асист” и Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България /НСМОПРБ/. В своите обръщения гостите единодушно подчертаха - НАСО РБ е най-значимото професионално сдружение в сферата на местните власти, което, съвместно с другите партньори, работи за силно, отговорно и на високо професионално ниво местно самоуправление.

В делови порядък бяха приети 75 нови членове!!! Този факт е повече от красноречиво доказателство за авторитета на професионалната ни асоциация, изграждан систематично вече 15-та година/ В приложение е списъка на новите членове на НАСО РБ/

Уважаеми колеги!

Добре дошли в НАСО РБ – професионалното „семейство” на секретарите на общини и райони!

За осъществяване на целите и институционалното укрепване на асоциацията и по повод оттеглянето им от длъжност „Секретар на община” ХІХ-то ОС на НАСО РБ удостои с Благодарствена грамота бивши членове на УС, КС, областни координатори и всички останали колеги, досегашни членове на НАСО РБ.

Делово бяха обсъдени и приети отчетните документи на асоциацията за 2011 г. и Бюджета на НАСО РБ за 2012 г.

В дух на толерантност и далновидност бе произведен и избор на нови управителни органи на НАСО РБза периода 2012 г. – 2014 г. За Председател на УС бе единодушно преизбрана София Янчева, секретар на община Благоевград. Зам. председатели на УС са колегите Сезгин Бекир – Кърджали и Соня Христова – Ловеч. За Председател на КС бе избран колегата Христо Христозов, секретар на община Любимец. /В приложение е списъкът на новоизбраните членове на УС и КС/

Като паралелна проява през втория ден на форума се проведе дискусионен семинар на тема:„Актуални въпроси в работата на секретарите на общини”, с акцент върху Приложение на измененията и допълненията на ЗГР, във връзка с разпоредбите на Изборния кодекс. Водещ на дискусията бе колегата Петя Стефанова – Разград. Тя направи кратък преглед на ЗИД на ЗГР, как НСОРБ възприе становището на общините и какво е окончателното му становище, предоставено на компетентните органи. Колеги-секретари споделиха свои, все още съществуващи казуси по приложение на ЗГР. Всички се обединиха около мнението,при необходимост, да се формира становище на НАСО РБ, което да се изпрати директно до КРПМС на НС, с копие до НСОРБ.

Във втората част на семинара колегата Стефанова представи целите и постигнатите резултати от проект:„Община Разград – ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите”.

В допълнение към програмата бе обсъдена и поканата за среща, отправена от Валери Борисов, Зам. министър на МТИТС, във връзка с развитието на електронното управление на местно ниво. Поканата бе получена по електронна поща в дена на ОС. Срещата предстои да се проведе на 10.05.2012 г. в София. За целта НАСО РБ ще формира становището си по поставените въпроси, въз основа на мнение на колеги от страната. Същото ще бъде представено от група членове на управителните органи и други членове на НАСО РБ.

Така, с нова информация и впечатления приключи своята работа ХІХ-то Общо събрание на НАСО РБ – първо за този мандат на местните власти.

Тук е мястото да отправим нашите искрени благодарности към община Трявна и екипа на х-л „Калина Палас” за проявения висок професионализъм и умелото решаване на въпросите, свързани с настаняване и пребиваване на участници и гости.

Удовлетворени и с не малка доза ентусиазъм, участници и гости се отправиха обратно към родните си места, в очакване на последващите дейности и прояви на НАСО РБ. Това зависи и от всички нас, нали, колеги?!?


Васил Панчаров

Изпълнителен директор на НАСО РБ

 

Списък на кандидат-членовете на НАСО РБ към април 2012 г.

Списък на членовете на  ус  на  НАСО РБ за мандат 2012 г.  – 2014 г.Списък на членовете на  ус  на  НАСО РБ за мандат 2012 г.  – 2014 г.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022