На 8 ноември 2012 г., в гр. Созопол се проведе Тържественото ХХ Общо събрание, посветено на 15-та годишнина от учредяването на НАСО РБ, а на 9 и 10.11.2012 г., като паралелна проява, проведе своята работа и VІІІ практическа конференция на асоциацията.

Конферентната зала на х-л „Вила Лист” се изпълни с членове на асоциацията, чийто брой, заедно с учредители, почетни членове, досегашните членове-гости и другите гости, надхвърли 130.

Благодарности към всички колеги, направили всичко възможно, за да вземат участие във форума. Тези които отсъстваха, наистина ни липсваха, но убедени сме, че ще се включват в предстоящите прояви на асоциацията.

Гости на форума бяха Красимира Германова, Председател на ОбС-Созопол, Председател на НАПОС-РБ, Катя Стоянова, зам. кмет на община Созопол – символични домакини и Георги Димитров, кмет на община Карнобат, член на УС на НСОРБ.

Гостите отправиха своите приветствия към участниците във форума. Председателят на общинския съвет в Созопол, Красимира Германова, подари на председателя на НАСО РБ, София Янчева, икона на Св. Йоан Кръстител с пожелание светецът-закрилник на Созопол да подпомага добрите дела на секретарите на общини. В своите обръщения гостите единодушно подчертаха - НАСО РБ е най-значимото професионално сдружение в сферата на местните власти, което, съвместно с другите партньори, работи за силно, отговорно и на високо професионално ниво местно самоуправление. Прочетени бяха и поздравителните адреси от Любен Татарски, председател на ПКРПМС на Народното събрание и Детелина Николова – кмет на община гр. Добрич и Почетен член на НАСО РБ. Поздравителни адреси бяха получени и от Пенка Йорданова - кмет на община Вълчи дол, бивш секретар на община Вълчи дол и член на НАСО РБ, Митко Андонов - кмет на община Стралджа и партньорските организации Сдружение „Болкан Асист”, АДО „Дунав”, РАО „Тракия”, Сдружение на Югозападните общини, АСКО, както и от учредители и бивши членове на НАСО РБ.

В делови порядък, след тържественото слово на София Янчева, председател на УС на НАСО РБ, бяха приети 11 нови членове на асоциацията!!!

Единодушно бе прието решение за членство на НАСО РБ в новоучреденото Сдружение „Форум Гражданско участие”, в което членуват над 120 български НПО.

За осъществяване на целите и институционалното укрепване на асоциацията и по повод 15 години от учредяването на асоциацията ХХ ОС на НАСО РБ удостои със званието „Почетен член на НАСО РБ” колегите Татяна Георгиева, Добри Добрев, Зоя Кълвачева-Цвяткова и Петър Харадинов, бивши председатели на НАСО РБ през годините.

По повод 15 годишнина с Тържествен плакет бяха удостоени над 50 учредители, активни членове на асоциацията, бивши членове на УС, КС, координатори и други колеги, досегашни членове на НАСО РБ.

На 9 и 10.11.2012 г., като паралелна проява, проведе своята работа и VІІІ практическа конференция на НАСО РБ. Участниците бяха приветствани лично от Панайот Рейзи, кмет на община Созопол. Конференцията обобщи и допълни проблемите, поставени на Форума на секретарите на общините в рамките на Годишната среща на местните власти в гр. Пловдив през месец октомври т.г. Ето и основните резултати по теми:

1. По Приложение на разпоредбите на ПМС № 330/2011, относно възнагражденията на служителите, които работят по програми и проекти,  се очертаха следните основни проблеми::

 • Неравнопоставеност в заплащането на служителите, във връзка с изискването за почасово заплащане;
 • Отлив на висококвалифицирани административни кадри към частния сектор, поради демотивация, вследствие на почасовото заплащане;
 • Несъвместимост и несъответствие на изключително големи отговорности на ръководните екипи и минималните заплащания, особено при държавните служители;
 • Извънработното време, което екипите отделят за реализация на проекти и невъзможността то да бъде възмездено.

2. По приложение на измененията на ЗГР:

 • След изслушване на презентацията на Цветан Нанов, зам. председател на НСИ, Почетен член на НАСО РБ, участниците стигнаха до следното мнение:
 • Не е необходимо да се вменяват допълнителни отговорности и да се претоварват общинските администрации да извършват дейност, която може да бъде и към този момент осъществена по електронен път от Териториалните администрации на ГРАО към ТСБ.

3. По приложение на ПМС № 129/2012, отнасящо се към структуриране на местните администрации:

 • Невъзможността за изпълнение на наредбите и спазване на изискуемото съотношение Обща администрация-Специализирана администрация от малките и средни български общини /до 30 000 жители/;
 • Противоречиво и взаимно изключващо се законодателство;
 • Липсата на процес на диалог и съгласуване при подготовката на нормативни актове, касаещи общините, с отчитане на техните специфики.

4. По изменение и допълнение на Изборния кодекс. Национален референдум.

 • Изготвянето на списъците от болнични заведения, плавателни съдове и т.н., както и СИК към тях - липсата на срокове в ИК;
 • Подвижните урни и доказване на избиратели с увреждания на опорно-двигателната система с решение на ТЕЛК и НЕЛК, да се разшири и за лежащо болни, които са не само 100% инвалиди с чужда помощ, но страдащи от други заболявания;
 • Как и кога се сформират комисиите на квотен принцип за приемане на изборните документи, тяхната компетентност – кой я определя, както и изискването за запечатване на документите с восъчен печат бяха основните проблеми, с които общинските администрации срещнаха голяма трудност на местни избори през 2011 г.

Това бяха основните въпроси, поставени и обсъдени от конференцията. Предстои тяхното подробно разписване и препращането им към компетентните органи за диалог и съгласуване, с оглед на премахване на проблемите произтичащи от тях.

Удовлетворени и с доза ентусиазъм, участници и гости се отправиха обратно към родните си места, в очакване на последващите дейности и прояви на НАСО РБ.

Тук е мястото да отправим нашите искрени благодарности към община Созопол, лично към колегата Веселина Спасова, секретар на община Созопол, член на НАСО РБ и екипа на х-л „Вила Лист” за проявения висок професионализъм и умелото решаване на въпросите, свързани с настаняване и пребиваване на участници и гости.

 

С фотоалбума от Тържествено ХХ Общо събрание и VІІІ Практическа конференция на НАСО РБ можете да се запознаете от тук.

 

Почетните членове на НАСО РБ ` 2012 г.

Поздравления

Поздравителен адрес от Националното сдружение на общините в Република България

Поздравителен адрес - Любен Татарски

Поздравителен адрес - Детелина Николова, кмет на Община Добрич

 

 

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022