ХХІ Общо събрание на НАСО РБ

ХХІ Общо събрание на НАСО РБ

На 3 и 4 април 2013 г. в гр. Велико Търново ще се проведе ХХІ Общо събрание на НАСО РБ. Заповядайте! Очакваме Ви!

Информация за участниците вижте от тук.

Форма за отговор можете да изтеглите от тук.

Информация за програмата вижте от тук.