На 10 април 2014 г. в конферетната зала на хотел „Верея”, гр. Стара Загора се проведе ХХІІ Общо събрание на НАСО РБ.

За участие в ХХІІ ОС бяха подали заявки за участие над 90секретари на общини/райони – членове и кандидат-членове на НАСО РБ. Заедно с гостите, броят на всички участници надхвърли 120.

Като гости на форума присъстваха представители на партньорски организации, централни институции и ведомства, 2 почетни членове и над 10 бивши членове - приятели на асоциацията.

Поздрави и приветствия поднесоха Емил Христов – Председател на ОбС Стара Загора и колегата Цена Велкова – Секретар на община Стара Загора – символични домакини на проявата, Галина Стоянова – Кмет на община Казанлък и бивш член на УС на НАСО РБ, Лилия Христова – представител на НСОРБ и бивш Председател на КС на НАСО РБ, Красимира Германова – Председател на ОбС Созопол и Председател на НАПОС-РБ, Иван Върляков – Изпълнителен директор на РАО „Тракия”, Георги Манлиев – Изпълнителен директор на ИПА, Филип Крумов – представител на ОПАК. Единодушно бе мнението на партньорите, споделяно неведнъж - НАСО РБ е най-значимото професионално сдружение в сферата на местните власти, което, съвместно с другите партньори, работи за силно, отговорно и на високо професионално ниво местно самоуправление.

„Приемане на нови членове” вече се утвърди като първа точка от дневния ред на общите събрания. В Стара Загора бяха приети 16 нови членове /виж приложения списък!/. Този факт е красноречиво доказателство за авторитета на професионалната ни асоциация, изграждан систематично вече повече от 16 години.

Тържествено бяха връчени почетни и благодарствени отличия на изявени колеги, допринесли с работата си и за организационното и институционално укрепване, както и на такива, проявили активност в прояви и при предоставяне на консултации за членовете на асоциацията. За особени заслуги и поради оттегляне от длъжност „Секретар на община/район”, с Почетни грамоти бяха удостоени колегите: Маргарита Корчева – Горна Оряховица, бивш Заместник-председател на УС, Таня Ангелова – Вълчи Дол, Петя Стефанова – Разград и Весела Начева-Кръстева – р-н „Изгрев”, СО, бивши членове на УС и Георги Крумов – Медковец, дългогодишен член на КС.

Благодарствени грамоти бяха връчени на 19 действащи и бивши колеги.

В делови порядък бяха обсъдени и приети отчетните документи за 2013 г., бюджета за 2014 г., както и бъдещи дейности на асоциацията.

Съгласно Устава, бе произведен и избор на нови управителни органи на НАСО РБ. Доверието на делегатите на ХХІІ ОС спечелиха следните колеги:

Управителен съвет: София Янчева - Благоевград – Председател на УС, Сезгин Бекир - Кърджали и Соня Христова - Ловеч – Заместник-председатели на УС и членове Мина Илиева - Велико Търново, Иван Жеков - Враца, Румен Русев - Добрич, Румяна Дъчева - Дряново, Петър Янински - Ихтиман, Мариус Конов - Монтана, Ангелина Топчиева - Пловдив и Валери Симеонов - Търговище.

Контролен съвет: Христо Христозов - Любимец – Председател на КС и членове Галина Арсенова - Брусарци, Гюлтен Еминова - Лозница, Нина Данколова - Мездра и Николай Гълъбов - Пещера.

Нека поздравим колегите с избора им за членове на управителните органи на НАСО РБ и им пожелаем успех в бъдещата работа, за доброто на асоциацията, на секретарите и на техните общини.

Като паралелна проява през втория ден на форума се проведе дискусия-обучение на тема:„Организационно-техническа подготовка /ОТП/ на избори за ЕП`2014 г., в съответствие с новия Изборен кодекс”. Водещи бяха Румяна Дъчева – Дряново и София Янчева – Благоевград, колеги с богат опит в организацията и произвеждането на избори от различен характер. Участниците в дискусията споделиха положителни практики, свързани с ефективната организация на процедурите, касаещи ОТП на предизборния и изборния процес. Обсъдени бяха и други актуални въпроси, свързани както с дейности на асоциацията, така и с напрегнатото професионално ежедневие на секретарите на общини и общинските администрации.

Така, с нова информация и впечатления приключи своята работа ХХІІ Общо събрание на НАСО РБ.

Тук е мястото да отправим нашите искрени благодарности към община Стара Загора и екипа на х-л „Верея” за проявения висок професионализъм и умелото решаване на въпросите, свързани с настаняване и пребиваване на участници и гости.

Удовлетворени и с не малка доза ентусиазъм, участници и гости се отправиха обратно към родните си места, в очакване на последващите дейности и прояви на НАСО РБ.

На всички желая успех и ... до нови срещи! 

Снимки от ХХІI ОС на НАСО РБ можете да видите от тук

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022