На 01.09.2020 г. в гр. Хисаря, след проведена в съответствие с Устава на НАСО РБ процедура, ХХIX ОС на НАСО РБ избра своя нов председател на УС.

Г-жа Валя Радева ще довърши четири годишния мандат 2018-2022 г. на избрания от ХХVII Отчетно-изборно общо събрание на НАСО РБ председател на УС.

Предстои подаване на заявление до Агенция по вписванията - Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, относно промяна в обстоятелствата по отношение на представляващия НАСО РБ.

 

 

Автобиографични данни:

Дата на раждане

22 ноември 1979 г.

Месторождение

гр. Сливен

Образование

висше, магистър по „Право” - Бургаският свободен университет, специализация по „Европейска административна практика”

Икономика и организация на ВиК отрасъла, Институт за следдипломна квалификация, отделение при УНСС София

Трудов стаж:

18.11.2015 г. до момента

Община Сливен - секретар

26.11.2014 г. - 18.11.2015 г.
Областна администрация на област Сливен – главен юрисконсулт

27.08.2014 г. - 26.11.2014 г.
Областен управител на област Сливен

01.01.2009 г. - 26.08.2014 г.
Областна администрация на област Сливен – главен юрисконсулт

01.01.2008 г. - 31.12.2008 г.
Областна администрация на област Сливен – старши юрисконсулт

22.03.2006 г. - 31.12.2007 г.
Областна администрация на област Сливен – младши юрисконсулт

19.07.2004 г. - 21.03.2006 г.
Областна администрация на област Сливен – младши експерт

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022