ХХIX ОС на НАСО РБ избра нови членове на УС и КС

ХХIX ОС на НАСО РБ избра нови членове на УС и КС

 

 

На 01.09.2020 г. в гр. Хисаря, след проведен избор в съответствие с Устава на НАСО РБ, ХХIX ОС на НАСО РБ попълни състава на органите на НАСО РБ за мандат 2018-2022 година.

 

За членове на УС бяха избрани:

Делян Иванов – секретар на Община Стара Загора

Мария Найденова – секретар на Община Ценово

 

Гюлтен Еминова – секретар на Община Лозница

Новият член на КС на НАСО РБ е г-н Иван Динчев – секретар на район „Оборище“, Столична община.

Предстои подаване на заявление до Агенция по вписванията - Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, относно промяна в обстоятелствата по отношение на състава на УС и КС на НАСО РБ.