Покана за ХХX Общо събрание на НАСО РБ

Покана за ХХX Общо събрание на НАСО РБ

Уважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в редовното ХХX  Общо събрание /ОС/ на НАСО РБ. Заседанието на ХХX ОС ще се проведе от 14.00 ч. на 03 юни 2021 г. /четвъртък/, в Конферентна зала в х-л Орфей, к.к. „Пампорово“, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

2. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2020 г.

3. Приемане на отчет за дейността на КС за 2020 г.

4. Приемане на финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджет 2020 г.

5. Приемане на бюджет на НАСО РБ за 2021 г. и делегиране на УС на права да извършва компенсирани промени между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

6. Попълване състава на органите на НАСО РБ за мандат 2018-2022 година - освобождаване и избор на членове на УС и КС на НАСО РБ.

7. Разни.

Заповядайте!

Очакваме Ви!