Заседанията на УС - второ тримесечие 2011 г.

Заседанията на УС - второ тримесечие 2011 г.

В периода април – юни 2011 г. бяха проведени две редовни разширени заседания на УС и едно, чрез електронно гласуване, поради необходимост от оперативно вземане на решения.

Във Видин бе първото от заседанията на УС, в навечерието на ХVІІІ Общо събрание /ОС/. Разбираемо е, че то имаше за дневен ред единствено въпроси, свързани с процедурите и логистиката на Общото събрание, както и на паралелните прояви, подготвени за участниците от нашите любезни домакини – община Видин.

 

Поради динамиката на събитията, свързани с получено предложение от НСОРБ за съвместна работа по разработката и поднасянето на обучения по прилагане на Изборния кодекс, покана за участие в Конференцията на STMOU CR, Чехия, а и във връзка с предложения, представени от участници в ОС се наложи, в оперативен порядък към края на месец април, чрез е-гласуванеда бъдат обсъдени следните въпроси:

-          Участие на членове на НАСО РБ, други секретари на общини и колеги в екипа от обучаващи в обученията на НСОРБ по Изборния кодекс.

УС номинира над 20 колеги, демонстрирали през годините знания и умения да подготвят и поднасят обучения. Разбира се, като организатори, НСОРБ имаше определящото решение за подбор на екипа от обучаващи.

/По-подробно по подготовката и поднасянето на обученията можете да прочетете в рубрика „С партньорите...” на този брой на „Секретар”/

-     Участие на представители на НАСО РБ в Общото събрание на Асоциацията на секретарите на общини и градове на Република Чехия /STMOU CR/, гр. Острава, Република Чехия.

В деня на ОС, 14.04. получихме по е-мейл, а след това и официално, по пощата, писмо-покана от най-новите партньори на НАСО РБ - STMOU CR, Чехия, за участие на наши представители в тяхната Годишна Конференция, която се проведе от 18 до 20 май. т.г. в гр. Острава, Република Чехия. След номинации и обсъждане от страна на УС, за наши представители-участници в Конференцията бяха определени колегите София Янчева, Председател на УС на НАСО РБ и Маргарита Корчева, Зам. Председател.

-          Подготовка на VІІ Практическа конференция на НАСО РБ в Република Чехия.

Този въпрос бе поставен от колеги по време на ХVІІІ ОС и, естествено, УС трябваше да приеме съответните решения. С оглед съобразяване с графика на обученията по Изборния кодекс и професионалните ангажименти на всички секретари, произтичащи от Календарния план за подготовката на Избори`2011, за най-подходящ срок на провеждане на Практическата конференция в Чехия бе определен периодът 03–09.07.2011 г. Поради краткия срок, всички процедури по подготовката и провеждането трябваше да бъдат изпълнени коректно, но и максимално компресирани във времето. Организационната фаза е отработвана вече многократно – запитване на оферти, получаване на 3-4 предложения, избор на подходяща оферта, определяне на диференцирани такси за участие, изпращане на писма-покани и получаване на заявки за участие и т.н. Осъществяването й отне около две седмици и към последните дни на месец май писмата-покани вече бяха готови и изпратени. С оглед на коректност към приемащата страна, респ. фирмата-туроператор, спечелила конкурса по оферти /„Глобус” ЕООД-Сливен/, като краен срок за заявки и превод на таксите за участие от потенциалните кандидат-участници бе 15.06.!!! До този срок трябваше да се съберат минимум 36 участници. Категорично беше решението на УС, че ако този брой участници не бъде постигнат, Конференция няма да се провежда! Съвсем умишлено, следващото заседание на УС бе насрочено за 16.06. в Сливен /виж по-долу!/, когато бе констатирано, че заявилите участие, за съжаление, са само 27 колеги. Със съгласие на фирмата-туроператор, срокът бе удължен до 20.06./понеделник/, но ... резултатът бе същия! И така ...провеждането на VІІ Практическа конференция в Чехия бе отменено!!! Причините ...?!? Те са от най-различен характер - както за общините, така и за колегите. Със сигурност не е размерът на таксата за участие! Тази година тя бе със 100-тина лева по-ниска от миналата година при еднакви други условия и далеч по-приемлива, в сравнение с таксите, определени за прояви в България за по-кратък период от време! Тук е мястото да отправим благодарност към колегите, проявили максимална коректност и заявили своето участие в поставените кратки срокове.

Както споменахме, следващото редовно заседание се проведе на 16 юни т.г. в Сливен, паралелно с обучението на НСОРБ-Актив ЕООД / НАСО РБ по Изборния кодекс.

Тук, наред с контрола по изпълнението на решенията от предишните заседания, в т.ч. и от електронното гласуване, бяха изслушани информация за участието на нашите представители в Конференцията на STMOUČR  в Остава, Чехия /с информацията, в резюме, можете да се запознаете в настоящия брой на „Секретар”/, както и отчета на приходите и разходите по подготовка и провеждане на ХVІІІ ОС и информация за финансовото състояние на НАСО РБ за І полугодие на 2011 г. и други организационни въпроси. Прието бе и решение, в случай, че Конференцията ще бъде проведена, форматът на програмата на пребиваване, тематичната програма на Конференцията и други въпроси от логистичен и организационно-технически характер да бъдат уточнени, в оперативен порядък от Председателя и Зам. председателите на УС, Петя Руменова, член на УС и Изпълнителния директор, съвместно с фирмата-туроператор и колегите от STMOUČR  Чехия.

В неформална обстановка бе обсъден и проект на предложение, в случай че Практическата конференция в Чехия не се проведе, да се подготви и организира подобна конференция в България. Форматът на конференцията да е до 3 дни, с място на провеждане в Централна България и тематична насоченост към актуални за секретарите на общини въпроси, в т.ч. и приложение на Методическите указания на ЦИК за Избори`2011. Това предложение подлежи на детайлизиране и обсъждане от членовете на УС, а за решенията ще ви информираме в най-скоро време! Ще се постараем условията за участие да са такива, че да не създават трудности за присъствието ви, колеги!

 УС на НАСО РБ

Юни 2011 г.