Уважаеми жители на с. Бисер!

Уважаеми колеги от община Харманли!

Позволете, от името на управителните органи, екипът и всички членове на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/, да споделим съпричастността си към ужаса и болката, предизвикани от сполетялото ви бедствие, довело и до смъртта на ваши съграждани!

С извънредно решение на Управителния съвет, НАСО РБ отпуска целева финансова помощ на община Харманли, в помощ на бедстващите хора и семейства в с. Бисер.

 

Искрено се надяваме, че институции, ведомства, организации, фирми и физически лица с възможности също ще ви подпомогнат, за да се справите с несгодите, породени от наводнението.

Убедени сме, че компетентните органи ще направят всичко необходимо в национален мащаб, за да бъдат ликвидирани всички предпоставки за други подобни ситуации и за максимална сигурност и защита на населението.

Желаем ви кураж в преодоляване на трудностите!

Ние сме с вас!

От членовете на НАСО РБ

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022