ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

Уважаеми колеги,

Управителните органи и екипът на НАСО РБ поздравява Вас, всички общини, партньори и приятели с празника

12 октомври – Ден на българската община!

На всички желаем здраве, успехи в личен и професионален план, воля, дръзновение и енергия за постигането на набелязаните цели и откриването на нови хоризонти.

Нека вратите на общините да са винаги така гостоприемно отворени - за нови знания и умения, за иновации и за ... ГРАЖДАНИТЕ! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!