Заседание на УС на НАСО РБ в Бургас

Заседание на УС на НАСО РБ в Бургас

На 26 юни 2017 г. се проведе деветото редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ. То бе подготвено с любезното съдействие на колегата Божидар Кънчев, секретар на община Бургас, член на УС на НАСО РБ. В заседанието присъстваха само членове на УС и изпълнителният директор на асоциацията.

Деловият дневен ред на заседанието обхващаше: актуални въпроси в работата на секретарите на общини, обсъждане на предстоящи организационни дейности на НАСО РБ, в т.ч. подготовка на 20-годишнината на НАСО РБ и други въпроси от организационен характер.

УС реши Тържественото общо събрание по повод кръглата годишнина на асоциацията да се проведе в периода 9-10 ноември 2017 година, като от сега започва силна подготовка на празника с изпращане на покани до всички гости, международни и родни партньори.

Направи се анализ на приключилата съвсем скоро XIII Практическа конференция в Испания. УС реши да се допита с анкета до всички участници в нея,  като те споделят своите впечатления и направят градивни предложения и препоръки за следващата през 2018 година.

По-нататък участниците в заседанието в оперативен порядък, обсъдиха и други въпроси от организационен характер, след което София Янчева, Председател на УС, закри заседанието.

В заключение искаме да поднесем, още веднъж, най-искрени благодарности към домакините за чудесната организация, както и за отличните условия за работа и отдих на участниците в заседанието. Следващата планирана среща на управителните органи на НАСО РБ, ще е в град Каварна в края на месец август.