На 01 юни 2018 г. ще се проведе първото редовно разширено заседание на новият УС и КС на НАСО РБ. Работната сесия е от 10:00 часа в конферентната зала на хотел Рамада - София, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1. Структуриране на работата на новоизбрания УС.

2. Изпълнение на решения на УС от Протокол 17 – Пловдив.

3. Подготвителни процедури и дейности по повод ХIV Практическа конференция на НАСО РБ извън работната среда.

4. Изготвяне на Становище на НАСО РБ, относно декларациите по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

5. Конкурс за Изпълнителен директор на НАСО РБ – избор на Комисия за избор.

6. Отчет за приходите и разходите на ХХVII ОС на НАСО РБ.

7. Разни.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022