Приключи конкурса за избор на Изпълнителен директор на НАСО РБ

Приключи конкурса за избор на Изпълнителен директор на НАСО РБ

От 01.09.2018 г. новият Изпълнителен директор на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България е г-жа Силвия Даскалова. Тя спечели конкурс от два етапа - предварителен подбор по документи и оценка на представената програма за работа с интервю, от Комисия за провеждане на конкурса. Изборът й е направен от членовете на Управителния съвет на асоциацията на заседание през м. Август в гр. Габрово.

Професионалният й опит е 17 години в местната власт, от които две години като Секретар на община Габрово. По образование е магистър по право.