От 01.09.2018 г. новият Изпълнителен директор на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България е г-жа Силвия Даскалова. Тя спечели конкурс от два етапа - предварителен подбор по документи и оценка на представената програма за работа с интервю, от Комисия за провеждане на конкурса. Изборът й е направен от членовете на Управителния съвет на асоциацията на заседание през м. Август в гр. Габрово.

Професионалният й опит е 17 години в местната власт, от които две години като Секретар на община Габрово.

По образование е магистър по право.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022