Ден на българската община

Ден на българската община

Днес, 12 октомври, е Денят на българската община.
В Държавен вестник на 12 октомври 1882 г. е публикуван първият Закон за общините и градското управление, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България.
Идеята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в първата демократична Конституция на самостоятелната българска държава – Търновската, приета на 16 април 1879 г. - Глава 1, чл. 3 - “Територията административно се дели на окръжия, околии и общини.”

През 1991 г. в новата Конституция в чл. 1, ал. 2 е записано, че “Република България е единна държава с местно самоуправление”, а чл. 136 определя общината, като “основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление”.
Управителният съвет и екипът на НАСО РБ, честити празника на колегите секретари, като им желае здраве и професионални успехи!