Онлайн заседание на УС на НАСО РБ - 06.04.2022 г.

Онлайн заседание на УС на НАСО РБ - 06.04.2022 г.

На 06.04.2022 г., 14.30 ч., чрез платформата Zoom, се проведе разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Иванка Иванова, Кремена Събева, Мария Найденова и Мариян Паскалев, членове на УС. Отсъстваха: Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Димитър Димитров, членове на УС.

В заседанието взеха участие още: Антоанета Костадинова, Иван Динчев и Хайрие Мехмед, членове на КС на НАСО РБ, Камелия Савова, областен координатор на НАСО РБ за област Монтана и Силвия Даскалова - изпълнителен директор.

Деловата част на заседанието на УС на НАСО РБ протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнение на решенията на УС от Протокол 4 / 25.03.2022 г. и предходните.

2. Обсъждане на подготвителни действия за провеждане на ХХХI редовно Общо събрание на НАСО РБ.

3. Обсъждане на подготвителни действия за провеждане на ХVI Практическа конференция на НАСО РБ.

4. Обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини.

5. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации.

6. Разни.