На 15 и 16 април 2010 г., в гр. Сливен се проведе ХVІІ-то Общо събрание на НАСО РБ.

В работата му участваха над 110 секретари на общини – членове и кандидат-членове на НАСО РБ. Заедно с гостите, броят на всички участници надхвърли 140.

Интересен и многообещаващ е фактът, че по време на форума бяха приети за нови членове 16 секретари на общини и райони. /Списъкът на новоприетите членове на НАСО РБ можете да намерите като прикачен файл към настоящата публикация!/ „Добре дошли, колеги, в многобройното семейство НАСО РБ!”

Прочети още...

Новите управителни органи на НАСО РБ с мандат 2010 – 2012 г.

В резултат от гласуването, участниците в ХVІІ-то ОС избраха следните колеги:

С Решение № 11 от Протокола от ХVІІ-то ОС на НАСО РБ от 15.04.2010 г.

Членове на Управителния съвет на НАСО РБ:

Прочети още...

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018