На 8 ноември 2012 г., в гр. Созопол се проведе Тържественото ХХ Общо събрание, посветено на 15-та годишнина от учредяването на НАСО РБ, а на 9 и 10.11.2012 г., като паралелна проява, проведе своята работа и VІІІ практическа конференция на асоциацията.

Конферентната зала на х-л „Вила Лист” се изпълни с членове на асоциацията, чийто брой, заедно с учредители, почетни членове, досегашните членове-гости и другите гости, надхвърли 130.

Благодарности към всички колеги, направили всичко възможно, за да вземат участие във форума. Тези които отсъстваха, наистина ни липсваха, но убедени сме, че ще се включват в предстоящите прояви на асоциацията.

Прочети още...

Конферентната зала се оказа тясна за 105-те членове на асоциацията, чийто брой, заедно с досегашните членове-гости и другите гости,  надхвърли 130.

Благодарности и към всички колеги, направили всичко възможно, за да вземат участие във форума. А тези които отсъстваха, наистина ни липсваха, но убедени сме, че ще се включват в предстоящите прояви на асоциацията.

Гости на форума бяха Драгомир Николов – кмет на община Трявна, представител на НСОРБ и символичен домакин на ХІХ ОС на НАСО РБ; Красимира Германова – Председател на ОбС-Созопол, Председател на НАПОС-РБ;Делян Дамяновски – Председател на ОбС-Мездра, Изпълнителен директор на НАПОС-РБ; Иван Апостолов – общински съветник – ОбС-Смолян, Почетен член на НАПОС-РБ; Нели Цанева – Председател на ОбС-Трявна; Бранимира Терзийска – секретар на община Трявна.

Прочети още...

На 14 и 15 април 2011 г., в гр. Видин се проведе ХVІІІ Общо събрание на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/.

Гости на проявата бяха г-н Румен Видов, кмет на община Видин, член на УС на НСОРБ, г-н Иван Апостолов, председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС РБ, партньор на НАСО РБ/, председател на ОбС Смолян и Делян Дамяновски, изпълнителен директор на НАПОС РБ, председател на ОбС Мездра, Светослав Славчев, председател на ОбС Видин, Росен Младенов, зам. кмет,Бохумила Будкова и Йозеф Млчек, изпълнителни директори /секретари/ на общини в Република Чехия, членове на Асоциацията на изпълнителните директори /секретари/ на градовете и общините на Република Чехия.

Прочети още...

На 15 и 16 април 2010 г., в гр. Сливен се проведе ХVІІ-то Общо събрание на НАСО РБ.

В работата му участваха над 110 секретари на общини – членове и кандидат-членове на НАСО РБ. Заедно с гостите, броят на всички участници надхвърли 140.

Интересен и многообещаващ е фактът, че по време на форума бяха приети за нови членове 16 секретари на общини и райони. /Списъкът на новоприетите членове на НАСО РБ можете да намерите като прикачен файл към настоящата публикация!/ „Добре дошли, колеги, в многобройното семейство НАСО РБ!”

Прочети още...

Новите управителни органи на НАСО РБ с мандат 2010 – 2012 г.

В резултат от гласуването, участниците в ХVІІ-то ОС избраха следните колеги:

С Решение № 11 от Протокола от ХVІІ-то ОС на НАСО РБ от 15.04.2010 г.

Членове на Управителния съвет на НАСО РБ:

Прочети още...

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022