На 01.09.2020 г. в гр. Хисаря, след проведена в съответствие с Устава на НАСО РБ процедура, ХХIX ОС на НАСО РБ избра своя нов председател на УС.

Г-жа Валя Радева ще довърши четири годишния мандат 2018-2022 г. на избрания от ХХVII Отчетно-изборно общо събрание на НАСО РБ председател на УС.

Предстои подаване на заявление до Агенция по вписванията - Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, относно промяна в обстоятелствата по отношение на представляващия НАСО РБ.

Прочети още...

На 01 септември 2020 г. /вторник/, в Конферентна зала на хотел "Аугуста SPA", гр. Хисаря, се проведе ХХIX отчетно-изборно Общо събрание на НАСО РБ, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

2. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2019 г.

3. Приемане на отчет за дейността на КС за 2019 г.

4. Приемане на финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджет 2019 г.

Прочети още...

Уважаеми колеги,

Днес,  13.03.2020 г., без да бъде провеждано присъствено заседание, чрез гласуване по електронен път, във връзка със създалата се обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 и превантивните мерки за ограничаване на разпространението на инфекцията, препоръките на Министерство на здравеопазването и Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение в страната и свързаните с него мерки за ограничаване на пътуванията, провеждането на заседанията, работните групи и други прояви, УС на НАСО РБ взе следното

РЕШЕНИЕ:

Отменя провеждането на ХХIX отчетно-изборно Общо събрание на НАСО РБ, свикано с Решение на УС от 13.02.2020 г., на 02.04.2020 г., от 14:00 часа, в конферентна зала „Аугуста“ на Аугуста SPA хотел, гр. Хисаря.
 
За новата дата, на която ще се проведе ХХIX отчетно-изборно Общо събрание на НАСО РБ ще бъдете своевременно уведомени.
 
Бъдете здрави и лека работа!

Уважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в отчетно-изборното ХХIX Общо събрание /ОС/ на НАСО РБ. Заседанието на ХХIX ОС ще се проведе на 02 април 2020 г. /четвъртък/ в Конферентна зала „Аугуста“ на Аугуста SPA хотел, гр. Хисаря от 14:00 часа, при следния

Прочети още...

На 18 април 2019 г. /четвъртък/, в конферентната зала на „Империал Пловдив Хотел & СПА”, гр. Пловдив, се проведе ХХVIII ОС на НАСО РБ, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

2. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2018 г.

3. Приемане на отчет за изпълнение на бюджет 2018 г.

4. Приемане на отчет за дейността на КС за 2018 г.

Прочети още...

С Решение № 22 от 06.03.2019 г. на Управителния съвет е свикано редовното ХХVIII Общо събрание /ОС/ на НАСО РБ, което ще се проведе на 18 април 2019 г. /четвъртък/ в конферентната зала на „Империал Пловдив Хотел & СПА” ****, гр. Пловдив от 14:00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2018 г.

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджет 2018 г.

Прочети още...

На 19-ти април в град Пловдив се проведе Отчетно-изборно ХХVII Общо събрание /ОС/ на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България. Големият форум стартира точно в 14.00 часа в Парк-хотел „Санкт Петербург“ с химна на България и химна на Европа, при дневен ред включващ приемането на нови членове, отчет за работата на Управителния съвет /УС/ и Контролния съвет /КС/ за 2017 г., финансов отчет за 2017 г., проект на бюджет за 2018 г., избор на членове на УС и КС, избор на Председатели на УС и КС.

Прочети още...

Уважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Отчетно-изборното ХХVІІ Общо събрание на НАСО РБ. То ще се проведе на 19 април 2018 г. /четвъртък/ в хотел „Санкт Петербург” ****, гр. Пловдив от 14:00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Доклад на Мандатната комисия /МК/.

2. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

Прочети още...

На 09 ноември 2017 г. в конферетната зала на Гранд - хотел „Поморие”, гр. Поморие се проведе Тържественото ХХVI Общо събрание /ОС/ на Националната Асоциация на Секретарите на Общини в Република България /НАСО РБ/ по повод 20 – годишнината от учредяването й. ОС  протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Откриване на Тържественото ХХVI общо събрание на НАСО РБ.

2. Приветствия от официалните гости.

3. Тържествено слово и презентация „20 години НАСО РБ”.

Прочети още...

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022